VTCA cập nhật chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2013 cho hơn 1000 doanh nghiệp, cán bộ thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

02/24/2014 02:10:28 PM
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, sẽ áp dụng Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật số 32/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và các văn bản dưới luật; Nghị Định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 17 tháng 01 năm 2014.

 

Để các doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện kịp thời những nội dung thay đổi về thuế, giảm thiểu rủi ro trong kê khai nộp thuế và quyết toán thuế do không nắm bắt được chính sách mới thay đổi, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn hướng dẫn các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; phương pháp lập quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2013 và đối thoại, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế người nộp thuế và cán bộ thuế  trên địa bàn trong hai ngày 20­ và 21tháng 2 năm 2014.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc –Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nguyên  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  trực tiếp thuyết trình.

 

Lãnh đạo Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh cùng Bà Nguyễn Thị Cúc đã đối thoại, giải đáp hàng trăm câu hỏi vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách thuế của người nộp thuế.

 

Buổi tập huấn đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia của hơn 1000 người nộp thuế và cán bộ thuế.

 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

Theo VTCA