THÔNG BÁO VTCA mở 2 lớp cập nhật kiến thức online (bắt buộc đối với người có chứng chỉ hành nghề ĐLT và thông báo tới các đối tượng khác quan tâm) tháng 7 năm 2022

06/21/2022 11:33:28 AM

Upload file:

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 7 năm 2022

Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức thuế cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, đồng thời giúp cho các tổ chức, cá nhân, hộ cá nhân kinh doanh tuân thủ đúng chính sách, chế độ về thuế, quản lý thuế tránh rủi ro trong quá trình thực hiện.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức trong tháng 7 năm 2022 (lớp số 09 & 10/2022), mỗi lớp 08 giờ, với thời gian, nội dung cụ thể như sau:

1. Lớp cập nhật số 09/2022

*Thời gian: 01 ngày, Thứ sáu, ngày 08/07/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30.

*Nội dung cập nhật: kiến thức thuế:

- Hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử từ 01/07/2022 đối với các đối tượng này theo thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 40/2021/TT-BTC và thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Lưu ý trong thực hiện chính sách thuế TNCN, trong đó tập trung vào các nội dung:

+ Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công, các khoản giảm trừ; Nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN của DN, tổ chức, cá nhân chi trả và cá nhân có thu nhập.

+ Quan hệ giữa việc tính thuế TNCN từ thu nhập tiền lương, tiền công với việc xác định chi phí tính thuế TNDN.

+ Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN, miễn giảm thuế TNCN khác: bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, giá tính thuế, thuế suất…

- Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và NĐ 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

- Trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

*Giảng viên:

- Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Thạc sỹ Nguyễn Hữu Tân - Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên phó Vụ trưởng Chính sách – TCT.

Đường Link lớp số 9:

https://docs.google.com/forms/d/1Y6UzLboELu9oaSQuPBLR8MMY11M3ChDV6XbZRQ8j0IU/edit

2. Lớp cập nhật số 10/2022

*Thời gian 01 ngày: Thứ bảy, ngày 09/07/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30.

*Nội dung cập nhật: kiến thức thuế:

- Nội dung cơ bản của Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

+ Lưu ý trong việc triển khai thực hiện, quy định bổ sung cho ĐLT làm dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ.

+ Quy định về cập nhật kiến thức và xác nhận giờ cập nhật đủ điều kiện hành nghề năm sau.

- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nên tảng số, bao gồm cả trường hợp nhà cung cấp nước ngoài tự kê khai, nộp thuế và phía Việt Nam nhận dịch vụ khấu trừ, nộp thuế thay

*Giảng viên: Bà Lê Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ (Tổng Cục Thuế)

* Trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện

- Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Bà Lê Thị Thủy.

* Đường Link lớp số 10:

https://docs.google.com/forms/d/1xL9DdJFdeoofGjiFgBNEQ3BiWT4wN2L8mOOw5MCP1HE/edit

3. Hình thức cập nhật lớp số 09 & 10/2022: Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

(Cài đặt ứng dụng Zoom Cloud meeting trên điện thoại hệ iOS hoặc hệ Androi, hoặc tải và cài đặt phần mềm ứng dụng này từ web về máy tính cá nhân).

4. Thành phần mời dự cập nhật kiến thức

* Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, kế toán các DN và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thuế.

* Nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc ĐLT.

Đối với cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế

5. Phí tham dự:

Trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho hội viên, học viên tham dự 200.000đ/hv. Mức phí tham dự còn:

 *Học viên: 500.000đ/người/ngày.

* Hội viên VTCA: 400.000đ/người/ngày. Áp dụng cho hội viên đã nộp hội phí đến năm 2021 và 2022.

- Học viên có Chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 09 hoặc Lớp 10, hoặc Lớp 09+10

- Học viên không có chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 09 hoặc Lớp 10, hoặc Lớp 09+10

VTCA sẽ gửi tài liệu học, đường link phòng học trực tuyến qua Zoom, ID lớp học và mật khẩu đến học viên/hội viên qua email.

6. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

          + Tên Tài khoản: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

          + Số Tài khoản: 2111 0000 295 441

          + Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

7. Thời gian đăng ký: Hoàn thành đăng ký, chuyển khoản trước 17 giờ ngày 05/07/2022

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Website: www.vtca.vn; email: [email protected].

Điện thoại: 02439726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

Trân trọng!