Thông báo về việc tạm thời dừng khai giảng các lớp Quản trị cơ bản tại HN

11/06/2021 12:21:46 PM

Upload file:,


Kính gửi : Quý học viên
Xin thông báo về việc tạm thời dừng khai giảng các lớp Quản trị cơ bản
tại Hà nội do tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn
biến phức tạp nhiều ca FO ngoài cộng đồng .Hội tư vấn thuế VN sẽ thông
báo trên web về thời gian khai giảng khi tình hình dịch bệnh được kiểm
soát.


Rất mong Quý học viên thông cảm và cùng đồng hành cùng Hội tư vấn thuế VN
Trân trọng thông báo .