Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức trong tháng 6 năm 2022 (lớp số 07 & 08/2022)

06/07/2022 01:04:15 PM

07/062022Upload file:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

 

Hà Nội, ngày 06  tháng 6  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 6 năm 2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc Hội có nghị quyết số  43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ  có Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định  chính sách miễn, giảm thuế GTGT, xác định chi phí tính thuế TNDN theo NQ số 43/2022/QH15; Chính phủ cũng đã tiếp tục ban hành  NĐ số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước và NĐ số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để góp phần tháo gỡ khó khăn do đại dịch covid-19.  Ngoài ra Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã có một số hướng dẫn về chi phí tính thuế TNDN, việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng…

Để giúp cho các Doanh nghiệp triển khai thực hiện chính sách giảm, miễn thuế, gia hạn nộp thuế và một số lưu ý về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN và việc trích lập và xử lý một số các khoản dự phòng khi tính thuế TNDN theo đúng chế độ quy định, đồng thời giảm thiểu rủi ro về thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với việc thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức trong tháng 6 năm 2022 (lớp số 07 & 08/2022), mỗi lớp 08 giờ, cụ thể như sau:

1. Lớp cập nhật số 07/2022

*Thời gian: 01 ngày, Thứ sáu, ngày 17/06/2022; Từ 8h00 đến 17h30.

*Nội dung cập nhật: (8h kiến thức thuế):

- Lưu ý thực hiện chính sách miễn, giảm thuế GTGT, xác định chi phí tính thuế TNDN theo NĐ số 15/2022/NĐ-CP; chế độ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo NĐ số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 cuả Chính phủ; Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo NĐ số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.

- Lưu ý một sô ưu đãi về thuế TNDN, quy định về trích lập và xử lý các khoản dự phòng…liên quan đến việc xác định chi phí tính thuế TNDN theo Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 48/2019/TT-BTC.

- Thảo luận, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên:

  • Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
  • Thạc sỹ Nguyễn Hữu Tân - Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên phó Vụ trưởng Chính sách – TCT.

*Đường link đăng ký lớp 07

2. Lớp cập nhật số 08/2022

*Thời gian 01 ngày: Thứ bảy, ngày 18/6/2022; Từ 8h00 đến 17h30

*Nội dung cập nhật: (8h kiến thức thuế):

 - Lưu ý về chính sách, quản lý đối với các khoản thu về đất bao gồm cả thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ đối với nhà, đất.

- Thảo luận, giải đáp vướng mắc.

- Giảng viên:

+ Bà Phạm Thị Huyền - Vụ Chính sách, Tổng Cục Thuế

+ Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

            *Đường link đăng ký lớp 08

3. Hình thức cập nhật lớp số 07 & 08/2022: Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

          (Cài đặt ứng dụng Zoom Cloud meeting trên điện thoại hệ iOS hoặc hệ Androi, hoặc tải và cài đặt phần mềm ứng dụng này từ web về máy tính cá nhân).

4. Thành phần mời dự cập nhật kiến thức

* Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, kế toán các DN và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thuế.

* Nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc ĐLT.

Đối với cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế

5. Phí tham dự:

Trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho hội viên, học viên tham dự 200.000đ/hv. Mức phí tham dự còn:

 *Học viên: 500.000đ/người/ngày.

* Hội viên VTCA: 400.000đ/người/ngày. Áp dụng cho hội viên đã nộp hội phí đến năm 2021 và 2022.

- Học viên có Chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 07 hoặc Lớp 08, hoặc Lớp 07+08

- Học viên không có chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 07 hoặc Lớp 08, hoặc Lớp 07+08

VTCA sẽ gửi tài liệu học, đường link phòng học trực tuyến qua Zoom, ID lớp học và mật khẩu đến học viên/hội viên qua email.

6. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

          + Tên Tài khoản: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

          + Số Tài khoản: 2111 0000 295 441

          + Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

7. Thời gian đăng ký: Hoàn thành đăng ký, chuyển khoản trước 17 giờ ngày 15/06/2022

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Website: www.vtca.vn; email: [email protected].

Điện thoại: 02439726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

Trân trọng!