THÔNG BÁO VTCA MỞ 3 LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

03/01/2022 02:55:32 PM
Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho các Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế và các Cá nhân, Doanh nghiệp; quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Quản lý Hành nghề Dịch vụ làm Thủ Tục về Thuế; Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cũng đã có quyết định số 97/QĐ -TCT ngày 24 tháng 01 năm 2022 v/việc ban hành chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022. Đồng thời, để giúp cho việc quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân năm 2021, việc khai thuế, thuế GTGT, áp dụng hóa đơn điện tử và gần đây Quốc hội cũng đã có Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, trong đó có quy định chính sách miễn, giảm Thuế. Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 3 lớp Cập nhật kiến thức trong tháng 3 năm 2022 (lớp 02.03.04/2022), mỗi lớp 08 giờ, cụ thể như sau:
Upload file:, , , ,

Link đăng ký: lớp số 2:

https://docs.google.com/forms/d/1emFqhO9VO6W0oltq7jHub0vlGM5sjpCWeDpiwpL6cNk/edit

Thời gian đăng ký: Trước ngày 10/3/2022

Link đăng ký lớp 03: 

https://docs.google.com/forms/d/1yI3Fqfil_3y0y5l0fg-T7gKBISKpd_yAIvs2thzjwjk/edit

Link đăng ký lớp 04:

https://docs.google.com/forms/d/1xl94-8XXk99ahVT6xicATk9oVP9eSBK7CiC_QTq4uM4/edit

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, trang Web: www.vtca.vn; email: [email protected]. Điện thoại: 024.39726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

Trân trọng!