Tình huống thuế Hóa đơn chứng từ_Số 4.2017

06/04/2018 02:16:27 PM

Upload file:

Câu 1: Công ty em làm dịch vụ cho một công ty bên Pháp, hàng tháng công ty đó chuyển tiền tạm ứng cho công ty em vài đợt.

Đến cuối tháng, em tổng cộng lại số tiền đã ứng trước và xuất một hóa đơn cho công ty đó. Đơn vị tiền tệ là EURO.

Hiện tại em lấy tỷ giá chuyển khoản của ngân hàng VCB vào ngày xuất hóa đơn. Như vậy thì có đúng không?

Anh/chị vui lòng hướng dẫn và cho em biết qui định hiện hành về việc chọn tỷ giá để xuất hóa đơn cho đúng.

 

Trả lời:

Tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014.

 

Câu 2: Em đang làm thủ tục hoàn thuế GTGT, đây là lần em làm đầu tiên nên Hội Tư vấn Thuế cho em hỏi:

1. Cho em biết sơ lược về việc kiểm tra hoàn thuế.

2. Hóa đơn đầu vào, đầu ra, có bắt buộc người mua hàng phải ký không?

3. Phần chữ ký của người mua hàng em đóng mộc bán hàng qua điện thoại có được không?

 

Trả lời:

1. Về việc kiểm tra hoàn thuế, Bạn vào trang Web của hội để xem Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 để xem chi tiết các bước tiến hành của cơ quan thuế, tại đây chúng tôi cung cấp cho bạn sơ lược kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp như sau:

“b) Kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở NNT:

– Thực hiện các công việc kiểm tra thuế tại trụ sở NNT theo đúng quy định tại Quy trình Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế, trong đó xác định rõ số thuế được hoàn và số thuế không được hoàn; số nợ tiền thuế, tiền phạt.

Lưu ý:

+ Đối chiếu số liệu, chứng từ liên quan với các bảng kê kèm theo văn bản đề nghị hoàn thuế;

+ Đối chiếu, phân tích về điều kiện và thủ tục đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào;

+ Đối chiếu, phân tích điều kiện và thủ tục đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào liên quan đến số thuế đề nghị hoàn;…

– Trường hợp NNT đến làm việc trực tiếp tại CQT theo văn bản đề nghị của CQT: Lập Biên bản làm việc (mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC)theo quy định; thông báo cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để theo dõi, ghi nhận thời hạn làm việc của NNT.

c) Đề xuất hoàn thuế:

– Căn cứ kết luận kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở NNT, gồm: biên bản kiểm tra; quyết định xử lý kết quả kiểm tra, kết quả xác nhận nợ và các tài liệu có liên quan (nếu có), lập Phiếu đề xuất hoàn thuế (mẫu số 06/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này).

Trường hợp số nợ tiền thuế, tiền phạt trên biên bản kiểm tra hoàn thuế có chênh lệch với kết quả xác nhận nợ của bộ phận QLN, Chi cục Thuế thì thực hiện đối chiếu lại với bộ phận QLN, Chi cục Thuế có liên quan.

– Thực hiện các bước công việc như quy định tại Điểm 1(b) Bước này để trình cấp có thẩm quyền quyết định hoàn thuế”.

2. Hóa đơn đầu vào, đầu ra không bắt buộc người mua hàng phải ký.

3. Phần chữ ký của người mua hàng công ty có thể đóng mộc bán hàng qua điện thoại nếu khách hàng ở xa không trực tiếp nhận hóa đơn.

 

Câu 3: Công ty chúng tôi kinh doanh khách sạn. Chúng tôi có ký hợp đồng với trang web Booking.com có trụ sở tại Hà Lan, tại đó quy định chúng tôi phải trả 15% phí hoa hồng trên toàn bộ doanh thu mà khách hàng đã đặt phòng qua trang web Booking.com.

Chúng tôi cần phải có những hồ sơ, chứng từ gì để được tính vào chi phí cho tiền hoa hồng phải trả nói trên cho trang Booking.com? Chúng tôi có phải nộp thay cho họ khoản thuế nào? Thuế suất?

 

Trả lời:

Trường hợp Công ty kinh doanh khách sạn, ký hợp đồng với trang web Booking.com có trụ sở tại Hà Lan và phải trả 15% phí hoa hồng trên toàn bộ doanh thu mà khách hàng đã đặt phòng qua trang web Booking.com thì Công ty phải có những hồ sơ, chứng từ như sau:

-       Hợp đồng kinh tế giữa công ty và chủ trang Web

-       Chứng từ thanh toán tiền hoa hồng phải trả

-       Thuế nhà thầu nộp thay (trang Web)

Công ty phải nộp thay nhà thầu thuế GTGT 5%/tiền hoa hồng nhận được và thuế TNDN 5%/doanh thu (theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính)

Số thuế này công ty khấu trừ và nộp thay cho bên nước ngoài trước khi chi trả.