THÔNG BÁO MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC THUẾ ONLINE LẦN 2 NĂM 2021

08/30/2021 10:06:37 AM
Thực hiện chương trình đạo tạo cập nhật kiến thức cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và các doanh nghiệp, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp Cập nhật kiến thức (lớp 02) như sau:
Upload file:

Quý học viên có thể đăng ký lớp học theo mã QR trong ảnh hoặc click đường link dưới đây: