Lớp cập nhật Kiến thức online (bắt buộc với người có CC hành nghề ĐLT và thông báo tới các đối tượng khác quan tâm) tháng 10 năm 2022

10/14/2022 05:36:40 PM

Upload file:

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật kiến thức tháng 10 năm 2022

Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức thuế cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuân thủ đúng chính sách, pháp luật về thuế, quản lý thuế tránh rủi ro trong quá trình thực hiện.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức trong tháng 10 năm 2022, với thời gian, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, Thứ bảy, ngày 29/10/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30.

*Nội dung cập nhật:

Buổi sáng: 4h kiến thức về pháp luật thuế

-    Lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo NĐ 125/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

-   Nội dung sửa đổi, bổ sung về giá đất được trừ khi tính Thuế GTGT, hoàn Thuế GTGT, Thuế TNCN theo nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính Phủ;

-  Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

  -    Giải đáp vướng mắc.

Buổi chiều: 4h kiến thức kế toán

  • Những nội dung cần lưu ý khi hạch toán kế toán, lập BCTC theo qui định

hiện hành.

  • Công tác kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo

phương pháp kê khai qui định tại TT 40/2021/TT/BTC.

  • Lưu ý sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế trong lập BCTC

  -    Giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên:

- Thạc sỹ Nguyễn Hữu Tân - Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên phó Vụ trưởng Chính sách – TCT;

- Thạc sỹ Phạm Thị Loan – Trưởng Phòng, Cục Quản lý giá sát Kế toán, Kiểm toán – BTC.

Đường link đăng ký lớp

2. Hình thức tổ chức lớp: Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

Cài đặt ứng dụng Zoom Cloud meeting trên điện thoại hệ iOS hoặc hệ Androi, hoặc tải và cài đặt phần mềm ứng dụng này từ web về máy tính cá nhân.

3. Thành phần mời dự cập nhật kiến thức

* Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, kế toán các DN và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến pháp luật thuế, kế toán.

* Nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc ĐLT.

Đối với cá nhân hội viên VTCA có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế Việt Nam sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

4. Phí tham dự:

Trong điều kiện khó khăn sau dịch Covid-19, Hội Tư vấn thuế Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho học viên tham dự 200.000đ/hv. Mức phí tham dự còn:

        * Học viên: 500.000đ/người/ngày.

        * Hội viên VTCA: 400.000 đ/người/ ngày (Áp dụng cho hội viên đã nộp hội phí đến năm 2022).

- Học viên có Chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 14

- Học viên không có chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số di động của người học [dấu cách] Lớp 14

Văn phòng VTCA sẽ gửi tài liệu học, đường link phòng học trực tuyến qua Zoom, ID lớp học và mật khẩu đến học viên/hội viên qua email.

5. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

          + Tên Tài khoản: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

          + Số Tài khoản: 2111 0000 295 441

          + Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

6. Thời gian đăng ký: Hoàn thành đăng ký, chuyển khoản trước 17 giờ ngày 27/10/2022.

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Website: www.vtca.vn; email: [email protected].

Điện thoại: 02439726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

7.Lưu ý quan trọng:

*Đây là lớp CNKT có số giờ cập nhật kiến thức về kế toán cuối cùng của năm 2022 do VTCA tổ chức.

Theo QĐ 97/QĐ-TCT ngày 24/01/2022 của Tổng Cục Thuế qui định về chương trình khung cập nhật kiến thức của năm 2022 như sau:

“Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ/năm. Trong đó:

 - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

 - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.”

*Theo cập nhật số liệu Đại lý thuế (ĐLT) theo số lượng được công bố trên trang web Tổng Cục Thuế đến ngày 13/10/2022 là 844 ĐLT, trong đó: ĐLT đang hành nghề: 698, ĐLT tạm đình chỉ: 90, ĐLT bị thu hồi: 56, trong đó có những ĐLT bị tạm đình chỉ với sơ suất là do chưa cập nhật đủ giờ cho việc hành nghề ĐLT theo qui định, vì vậy đề nghị các Anh/ Chị là cá nhân hành nghề lưu ý cập nhật đầy đủ số giờ để tránh ĐLT bị đình chỉ, ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề của các Anh/Chị và của ĐLT.

Trân trọng!