Áp dụng bản đồ số hộ kinh doanh để phục vụ quản lý thuế

08/02/2023 09:58:32 AM

Upload file:

(TBTCO) - Để tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, ngày 20/7 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN về việc triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” áp dụng trong toàn ngành Thuế để nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Minh bạch quản lý hộ kinh doanh

Để mở rộng triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh phục vụ công tác quản lý thuế, ngày 1/8, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh cho cục thuế 63 tỉnh, thành và các chi cục thuế khu vực, huyện.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư số 40/2021/TT-BTC đã có quy định về việc công khai thông tin trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh phổ biến chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh đến cục thuế các địa phương. Ảnh: Phương Thúy

Tuy nhiên, trước đây việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công và công khai trên website của ngành Thuế mới đang ở dạng danh sách, chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng.

Để tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, ngày 20/7/2023 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành Thuế để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, việc công khai do từng địa phương tổ chức thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật trên một hệ thống tập trung dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện trong việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng, việc hình thành hệ thống bản đồ số hộ kinh doanh sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, cũng hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các hộ kinh doanh thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Hộ kinh doanh được cập nhật tự động, thường xuyên qua bản đồ số

Theo bà Lan Anh, bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bản đồ số hộ kinh doanh sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn. Ảnh: Phương Thúy

Cùng với đó, chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Bản đồ số hộ kinh doanh được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của cục thuế theo quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

Để việc triển khai bản đồ số hộ kinh doanh đạt hiệu quả cao, bà Lan Anh đề nghị các cục thuế, chi cục thuế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành Thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

Lộ trình triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Giai đoạn 1: Từ tháng 1/8/2023 đến hết tháng 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại 5 cục thuế. Kết thúc giai đoạn 1, các cục thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có), trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2

Giai đoạn 2: Từ 1/2/2024 triển khai đối với 58 cục thuế còn lại. Từ 1/3/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Văn Tuấn

thoibaotaichinhvietnam.vn