Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý thuế nhà cung cấp nước ngoài

12/21/2022 10:15:21 AM

(TBTCO) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data) phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro, xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định danh tính người bán, người mua hàng; đặc biệt, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý… Đó là một trong những nhóm giải pháp quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài trong năm 2023 của ngành Thuế.

 

42 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế

Đến nay, Việt Nam là 1 trong 4 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai áp dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), thông qua Cổng Thông tin điện tử trực tuyến. Đây là bước chuyển quan trọng khẳng định chủ quyền thu thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của NCCNN. Tổng cục Thuế cho biết, đã có 42 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế từ nhiều quốc gia lớn trên thế giới như: Hoa kỳ, Hà Lan, Úc, Hàn Quốc, Singapore… Tổng số thuế đã nộp hơn 3.444 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2021. Trong đó, có 6 NCCNN lớn Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam.

 

“Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thu thuế đối với NCCNN, đảm bảo mục tiêu trên nguyên tắc công bằng, thống nhất, đồng bộ, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trên nền tảng số, trong năm 2023, ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý… để quản lý thuế NCCNN” - ông Nguyễn Bằng Thắng - Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), phát biểu nhấn mạnh như vậy, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 mới đây.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định tại thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế đối với việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của NCCNN trực tiếp, hoặc uỷ quyền với cơ quan thuế trực tiếp; tiếp tục nghiên cứu sửa các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các nghĩa vụ của NCCNN vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data) phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro. Theo đó, ngành Thuế sẽ xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng các nội dung công việc về thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định danh tính người bán, người mua hàng. Áp dụng CNTT trong phân tích, xử lý thông tin và quản lý theo rủi ro đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số.

Ngành Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thu thuế đối với NCCNN. Đại diện Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho rằng, việc chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạo điều kiện cho cơ quan thuế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ về hoạt động, giao dịch của hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam.

Theo Cục Thuế doanh nghiệp lớn, việc quản lý doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam đang có sự giao thoa giữa nhiều bộ, ngành, môi trường số cần sự liên thông, liên kết cao đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước không thể hoạt động độc lập, mà cần phải có sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, để thực hiện tốt được nhiệm vụ trên, yêu cầu có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Cần hơn nữa sự vào cuộc của các ngành, các cấp

Ngoài các giải pháp nêu trên, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để quản lý thuế đối với NCNNN. Ông Nguyễn Bằng Thắng cho hay, từ khi Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN đi vào vận hành đến nay, Cục Thuế doanh nghiệp lớn đã phối hợp các vụ, đơn vị trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để tạo kiện thuận lợi nhất các NCCNN thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.

Trong dài hạn, sẽ khuyến khích các NCCNN khai thuế qua đại lý thuế, từ đó sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NCCNN thông qua hồ sơ và tài liệu tại đại lý thuế. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với lĩnh vực TMĐT, dịch vụ kỹ thuật số sẽ được tiến hành chủ yếu tại trụ sở cơ quan thuế thông qua đối chiếu dữ liệu từ sàn giao dịch, dữ liệu thanh toán của ngân hàng và dữ liệu do người nộp thuế (NNT) kê khai.

Nhiều nỗ lực trong quản lý thuế thương mại điện tử

GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đang đặt ra thách thức rất lớn cho công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng. Đây không chỉ là thách thức với riêng Việt Nam mà với cả các nước phát triển trên thế giới.

Tuy nhiên, tại Việt Nam bước đầu đã đạt được những thành công trong công tác quản lý thuế TMĐT. Kết quả đạt được là rất tích cực, là tiền đề để thành công hơn nữa trong thời gian tới. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành Thuế Việt Nam.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình tuân thủ của NNT phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động TMĐT, dịch vụ kỹ thuật số trên cơ sở phân loại NNT theo hành vi tuân thủ, thực hiện phân tích, đánh giá lựa chọn NNT được thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro và lập kế hoạch triển khai chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ phối hợp và nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số.

“Với tính chất phức tạp, thay đổi liên tục của lĩnh vực TMĐT, Cục Thuế doanh nghiệp lớn xác định việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tất yếu khách quan trên con đường phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thuế của đất nước” - ông Thắng nhấn mạnh.

Văn Tuấn


thoibaotaichinhvietnam.vn