Tổng cục Thuế hướng dẫn việc cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT

12/01/2022 09:55:34 AM

Upload file:

Chiều ngày 30/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT) cho các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tổng cục Thuế, có tham dự của đại diện các Cục, Vụ chức năng của Tổng cục Thuế. Tại điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Hiệp hội TMĐT Việt Nam; đại diện các DN là chủ sở hữu các Sàn TMĐT trên toàn quốc; các tổ chức, DN; hộ kinh doanh, cá nhân khác có liên quan.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đổi mới và hiện đại hóa về công tác quản lý thuế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, năm 2022, ngành Thuế đã có nhiều đổi mới về công tác quản lý đặc biệt là công tác hiện đại hóa tạo điều kiện cho người dân và DN. Đối với lĩnh vực TMĐT, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 889 chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý đối với TMĐT.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính nhiệm vụ xây dựng chỉ thị chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho TMĐT trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt qua sự phát triển của TMĐT tăng cường hiệu lực, hiệu qủa của cơ quan quản lý nhà nước trong đó có công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Trong bối cảnh sự phát triển của nền kinh tế 4.0, hoạt động TMĐT đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội, được xem như là mô hình định hướng tương lai của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước các yêu cầu cần phải chuyển đổi về phương thức quản lý cũng như tăng cường công tác hiệu lực hiệu quả trong thực thi pháp luật đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thông qua thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách.

Cũng trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đã tham mưu cho Chính phủ ký các quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua chia sẻ thông tin, như: với quy định chia sẻ thông tin với Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước,...

Tổng cục Thuế đã xây dựng Cổng TTĐT để tiếp nhận dữ liệu của các Sàn giao dịch TMĐT và sẽ chính thức khai trương Cổng thông tin TMĐT để tiếp nhận các thông tin TMĐT từ tháng 12/2022.

 

Nội dung tập huấn được thực hiện trực tuyến đến các Hiệp hội, các DN có liên quan.

Cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 91

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT (TMĐT) phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý bằng phương thức điện tử qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý 4/2022, chậm nhất vào ngày 31/01/2023. Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

Với quy định này, các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT chỉ cần cung cấp thông tin qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế theo mẫu biểu quy định, Tổng cục Thuế sẽ chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc để các Cục Thuế không yêu cầu Sàn phải cung cấp thông tin theo cách thức thủ công và tránh tình trạng nhiều cơ quan thuế đều yêu cầu các Sàn cung cấp thông tin như trước đây.

Về cách thức đăng ký, kê khai, cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế, đại diện Cục CNTT cũng đã có những hướng dẫn cụ thể cho các Sàn giao dịch TMĐT. Tại Hội nghị, đại điện Cục CNTT đã có những trao đổi cụ thể về Quy trình cung cấp thông tin; Quy định về định dang dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho NNT.

Tại Hội nghị, các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế đã ghi nhận những trao đổi, giải đáp vướng mắc và có những giải đáp hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT thực hiện các quy định mới.

Đại diện Cục CNTT khẳng định, bằng các giải pháp CNTT, Cổng TTĐT để tiếp nhận dữ liệu của các Sàn giao dịch TMĐT sẽ là kênh tiếp nhận tổ chức tập trung một đầu mối dữ liệu toàn ngành để các Cục Thuế, Chi cục Thuế và các bộ phận chức năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định.

 

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị.

Chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT phối hợp cung cấp thông tin

Tại hội nghị, đại diện Vụ Quản lý DNNCN đã phổ biến những quy định mới về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Cụ thể:

Thứ nhất, về đối tượng phải cung cấp thông tin: Tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP là các thương nhân, tổ chức thiết lập website TMĐT để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về TMĐT.

Thứ hai, về thời gian cung cấp thông tin: Theo quy định về cung cấp thông tin tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý IV/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023. Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Trường hợp ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, lễ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn cung cấp thông tin là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, lễ đó.

Thứ ba, về nội dung cung cấp thông tin: Tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên Sàn TMĐT bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Riêng đối với Sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của Sàn TMĐT. Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại Sàn giao dịch TMĐT.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin tiếp theo Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân bổ sung để Sàn giao dịch TMĐT cập nhật thông tin chung theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP để cung cấp cho cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT không cung cấp thông tin theo quy định thì cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Thứ tư, về hình thức cung cấp thông tin: Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại Phụ lục Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT.

Nhóm nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Cổng dữ liệu thông tin TMĐT:

Một là, khai thác dữ liệu tập trung toàn Ngành để thực hiện các nghiệp vụ theo quy trình nhằm theo dõi, đôn đốc việc đăng ký, kê khai, đôn đốc thu nộp cũng như thực hiện các nghiệp vụ phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra theo quy định;

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy định mới theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đảm bảo đến 20/12, các Sàn TMĐT đều phải nắm được các quy định về cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định 91.

Theo đó, đảm bảo việc cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý 4/2022, chậm nhất vào ngày 31/01/2023: 100% các Sàn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.