THÔNG BÁO mở lớp cập nhật kiến thức online số 03 và 04

09/30/2021 05:02:53 PM
Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức (lớp 03 và lớp 04) vào ngày 22 và 23/10/2021cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và các Doanh nghiệp chi tiết như sau
Upload file:,

 

Quý học viên cũng có thể đăng ký qua đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1xJv0CxIwt3jaV5UzE83iKmEzthGtT4H9H16eTCuGPTI/edit