THÔNG BÁO Thay đổi thời gian Mở lớp đào tạo hỗ trợ DNVVN khu vực phía Nam

10/30/2021 09:17:47 PM

Upload file:

         Kính gửi : Quý học viên

Do tình hình dịch COVID 19 còn diễn biến phức tạp - Hội tư vấn thuế VN xin thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến mở lớp như sau :

Đối với Lớp cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh ( QTCB)

Địa chỉ  mở lớp  : 170 N nơ trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh , TP HCM

Thời gian : 2 ngày /lớp  - Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký 1 lớp .

Lớp 1

8-9/11/2021

GVC . Bùi Văn Khá – Trương Ngọc Đăng Khoa

Lớp 2

10-11/11/2021

GVC . Bùi Văn Khá – Trương Ngọc Đăng Khoa

Lơp 3

12-13/11/2021

GVC . Bùi Văn Khá – Trương Ngọc Đăng Khoa

Trân trọng thông báo tới Quý học viên .