banner vtca

Số văn bản:
13186/BTC-TCHQ
Trích yếu:Về việc xử lý nợ thuế
Ngày ban hành:
28/09/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế