banner vtca

Số văn bản:
189/2012/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự việt nam ở nước ngoài
Ngày ban hành:
09/11/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Phí và lệ phí