banner vtca

Số văn bản:
2558/TCT-CS
Trích yếu:Về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC Về việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế, người mua không lấy hóa đơn và người bán làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc
Ngày ban hành:
19/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế