Số văn bản:
2844/LĐTBXH-PC
Trích yếu:Đang cập nhật
Ngày ban hành:
25/08/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Bộ LĐTBXH
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác