Số văn bản:
3129/TCHQ-GSQL
Trích yếu:Về việc vướng mắc chính sách thuế đối với DNCX.
Ngày ban hành:
22/06/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế