Số văn bản:
3238/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc xác định mức trích khấu hao khi thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ
Ngày ban hành:
21/08/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế