Số văn bản:
3394/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
06/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế