Số văn bản:
3398/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc thực hiện Thông báo số 2950/TB-TCHQ ngày 13/6/2012
Ngày ban hành:
06/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế