banner vtca

Số văn bản:
3429/TCT-CS
Trích yếu:Về việc trích khấu hao TSCĐ
Ngày ban hành:
01/10/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác