Số văn bản:
3549/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc vướng mắc phân loại hoàn thuế chưa có chứng từ thanh toán
Ngày ban hành:
13/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế