Số văn bản:
3550/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc vướng mắc miễn thuế, giảm thuế mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
13/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế XNK