Số văn bản:
3568/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
16/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế