Số văn bản:
3588/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc xin miễn giảm và khoanh nợ phạt chậm thuế nhập khẩu hàng hóa do bị thiên tai bão lụt năm 2002.
Ngày ban hành:
16/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế