Số văn bản:
3654/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc vướng mắc ấn định thuế mặt hàng Gạch nhôm ôxit.
Ngày ban hành:
19/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế