banner vtca

Số văn bản:
3667/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc xử lý nợ thuế
Ngày ban hành:
20/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế