banner vtca

Số văn bản:
3916/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc quản lý nợ thuế: thực hiện đối chiếu nợ thuế, nợ phạt với doanh nghiệp
Ngày ban hành:
30/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế