Số văn bản:
3929/TCT-CS
Trích yếu:Về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay
Ngày ban hành:
08/11/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế