Số văn bản:
41/2018/QĐ-TTg
Trích yếu:Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trực thuộc Bộ Tài chính.
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Quyết định
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế