banner vtca

Số văn bản:
4355/TCT-CS
Trích yếu:Về việc hóa đơn ủy nhiệm.
Ngày ban hành:
05/12/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ