Số văn bản:
4895/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK sản xuất xuất khẩu: thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu
Ngày ban hành:
17/09/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế XNK