Số văn bản:
60/2012/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Ngày ban hành:
30/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Chính sách thuế