Số văn bản:
67/NQ-CP
Trích yếu:Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012
Ngày ban hành:
05/10/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Thuế khác