banner vtca

Số văn bản:
69/2012/NĐ-CP
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
14/09/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế môi trường