Số văn bản:
90/2012/TTLT-BTC-TTCP
Trích yếu:Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
Ngày ban hành:
30/05/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư liên tịch
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế