Số văn bản:
990/TCT-DNL
Trích yếu:về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt
Ngày ban hành:
06/04/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế