Số văn bản:
CV_602_TCT-QLN
Trích yếu:về xử lý khoang nợ, xóa nợ trước ngày 1/7/2020
Ngày ban hành:
10/03/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế