Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ Marketing Công ty TNHH PwC Việt Nam, ấn phẩm Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã được xây dựng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội.

Đào tạo

Văn bản mới
Giải đáp tình huống