Cục Thuế Hải Phòng thu ngân sách 5 tháng đạt 41,5% dự toán

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tính đến hết tháng 5/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 9.400 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán pháp lệnh, tăng 18% (so với cùng kỳ thực hiện).

Đào tạo

Văn bản mới
Giải đáp tình huống