Đăng ký hội viên Đăng nhập Diễn đàn

VTCA mở lớp Hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước và sau thanh tra, kiểm tra thuế tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 08/5/2015 và tại Hà Nội ngày 15/5/2015

Năm 2015, chính sách thuế và kế toán có những thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho môi trường đầu tư và công tác quản lý thuế, theo đó quy trình thanh kiểm tra của ngành Thuế cũng được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với những thay đổi trên tạo công bằng xã hội.

Đào tạo

Văn bản mới
Giải đáp tình huống
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 1005 và 1007, tầng 10, Tòa nhà VTC Online - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (+84-4) 3972.6442 - Fax: (+84-4) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG