Đăng ký hội viên Đăng nhập Diễn đàn

VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/03/2015

Lưu ý quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 (bao gồm cả các văn bản hướng dẫn nội dung mới về thuế), chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 ( Luật số 71/2014/QH 13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luậ sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế) và giải đáp vướng mắc.

Đào tạo

Văn bản mới
Giải đáp tình huống
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 1005 và 1007, tầng 10, Tòa nhà VTC Online - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (+84-4) 3972.6442 - Fax: (+84-4) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com