banner vtca

VTCA tổ chức thành công buổi cập nhật chính sách thuế, kế toán cho Đại lý thuế và Doanh nghiệp

Ngày 18/1 vừa qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Lớp cập nhật kiến thức số 01 năm 2022 cho đại lý thuế và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế

Đào tạo

Ngày 18/1 vừa qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Lớp cập nhật kiến thức số 01 năm 2022 cho đại lý thuế và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) vừa phối hợp với ACCA Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến Cập nhật thuế 2022 với sự tham dự của hơn 1.100 học viên.

 

Văn bản mới
Giải đáp tình huống