Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại hội lần thứ 3 Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Ngày 18/4, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Đào tạo

Văn bản mới
Giải đáp tình huống