<< Về trang chủ

Đăng ký học


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP

Kính gửi : Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam


Danh sách cá nhân tham gia khóa học tại:

STT
Họ tên
Ngày sinh
Điện thoại
Email
Hội viên VTCA
1
Chọn
2
Chọn
3
Chọn
4
Chọn
5
Chọn
6
Chọn
7
Chọn
8
Chọn
9
Chọn
10
Chọn
Họ và tên người liên hệ: Email: Điện thoai:

Thông tin viết hóa đơn:

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế: Điện thoại: Fax:

Thông tin tài khoản của Hội:

Tên tài khoản: Hội Tư vấn thuế Việt Nam
STK: 2111 0000 295 441
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Ghi chú: Đánh dấu [x] vào ô tương ứng với môn học cần đăng ký


<< Về trang chủ