Số văn bản:
01/2020/TT-NHNN
Trích yếu:QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, MIỄN, GIẢM LÃI, PHÍ, GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ NHẰM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHỊU ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID - 19
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Ngân hàng Nhà nước
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Thuế khác