Số văn bản:
03/CT-BTC
Trích yếu:Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Văn bản khác
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế