Số văn bản:
132/2020/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Ngày ban hành:
05/11/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế