Số văn bản:
1511/LĐTBXH-BHXH
Trích yếu:Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác