Số văn bản:
210/TCT-KTNB
Trích yếu:Về các khoản hỗ trợ bán hàng
Ngày ban hành:
17/01/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác