banner vtca

Số văn bản:
2133/TCT-KK
Trích yếu:Về việc các nội dung mới của Quy trình lựa chọn NNT bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và quy trình thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ cho NHTM ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015
Ngày ban hành:
01/06/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế GTGT