Số văn bản:
217/TCT-DNNCN
Trích yếu:Về việc xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế