Số văn bản:
2399/TCT-KK
Trích yếu:về khai bổ sung HSKT GTGT
Ngày ban hành:
12/06/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế GTGT